CN | EN

产品展示Products and services

东鳌立元桦树茸固体饮料

  • 商品价格:¥396.00
  • 总 重 量 :901g
  • 品  牌:东鳌鹿业
  • 系  列:桦树茸
  • 有效日期:36个月
  • 产品简介:大自然的馈赠 长白山的礼物
  • 商品数量:

详情请咨询客服

1、东鳌鹿业生产和销售的所有产品由中国人保(PICC)提供质量保证。

2、东鳌鹿业长期致力于滋补养生产业,拥有科学专业经验丰富的客户服 

     务团队,给您热情、可靠、满意的服务。

     

       联系电话:0431-8425-8888    

                      400-067-9799

链接链接链接链接